Naszą biżuterię wysyłamy międzynarodowo. Na zamówienie oferujemy możliwość personalizacji biżuterii w tym zmianę: koloru złota, kamieni, rozmiaru oraz dodanie grawerunku. We ship our jewelry internationally. We invite you to contact us if you want to order jewelry outside of Poland.

REGULAMIN SKLEPU DELLORO.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DELLORO.PL

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego Delloro, działającego pod adresem: delloro.pl/sklep („Sklep internetowy”), prowadzonego przez Jacka Kurczab prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab pod adresem: ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków, NIP: 6760006916, REGON: 350606639.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

DEFINICJE

Sprzedawca– Jacek Kurczab prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab pod adresem: ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków, NIP: 6760006916, REGON: 350606639.
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.delloro.pl/sklep.
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Salon, Salon Delloro lub Sklep stacjonarny – tradycyjny sklep jubilerski Delloro mieszczący się przy ulicy Kopernika 22, 31-501 Kraków.
Sklep, Sklep online, Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.delloro.pl
Czas wykonania zamówienia – czas, w którym zamówienie zostanie wykonane i będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego.
Czas realizacji zamówienia – łączny czas wykonania zamówienia oraz czas przewidziany na dostawę Towaru przez firmę kurierską.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Towar, produkt, wyrób – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym lub dokonać jego rezerwacji w oznaczonym Salonie.

§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

2. Przed dokonaniem Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży, Polityką Prywatności, a także Polityką plików cookie strony internetowej dostępnej pod adresem www.delloro.pl. Dokonanie Zamówienia oznacza, że Kupujący jest w pełni świadomy i akceptuje Regulamin Sprzedaży, Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.delloro.pl.

5. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie, nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia. Wpłata na konto bankowe lub do kasy Salonu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m. in. pod kątem dostępności Towarów. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a. komputer PC albo telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenia z dostępem do Internetu;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
d. włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. aktywne konto e-mail;

8. Właściwości Towarów podane są w zakładce „Opis” oraz „Dodatkowe informacje”, które są dostępne na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

9. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki, w tym należny podatek VAT 23%). Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.
10. Sprzedawca poświadcza jakość diamentów / brylantów własnym firmowym certyfikatem lub na życzenie Klienta certyfikatem niezależnych instytutów gemmologicznych tj. IGI lub GIA. W przypadku żądania przez Klienta certyfikatu z wybranego instytutu gemmologicznego cena produktu może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany, gdy wyrazi chęć posiadania takiego certyfikatu.

11. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe zarówno w przypadku rejestracji, jak i bez rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji lub dokonania zakupu bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

12. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.delloro.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

13. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

14. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym ewentualnych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu i czasu dostawy, adresu do wysyłki i danych kontaktowych Klienta.

15. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca rozpatruje je i przesyła Klientowi informację o terminie odbioru osobistego. W przypadku wybrania opcji „Wysyłka kurierem”, Sprzedawca przesyła Klientowi numer konta bankowego do płatności. Po zaksięgowaniu płatności, Sprzedawca informuje e- mailem Klienta o terminie realizacji zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

16. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

17. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze tj. wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

18. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

19. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych.

§ 2. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji zamówień składa się z czasu wykonania oraz czasu dostawy Towaru przez kuriera.

2. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego wariantu produktu (informacja podana jest przy każdym produkcie).

3. Podany czas liczony jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, od momentu zaksięgowania wpłaty:
3 dni – Produkty, które posiadamy w magazynie.
5 dni – Produkty, które wymagają korekty rozmiaru lub grawerunku oraz produkty z kolekcji stałej.
20 dni – Produkty na zamówienie, których nie posiadamy w wybranym przez Klienta rozmiarze lub kolorze, ale wykonamy je na specjalne zamówienie.
Do powyższych terminów, należy doliczyć czas dostawy przez kuriera:
Kurier Polska – zazwyczaj 1-2 dni robocze
Kurier UE – zazwyczaj 2-10 dni robocze

§ 3. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonie, z wyłączeniem przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym, a Towar odbiera osobiście w Salonie. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów dostarczenia Towaru. Wysokość kosztu dostarczenia Towaru jest doliczana po wybraniu opcji „Dostawa kurier”.

2. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
a.) Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym;
b.) Płatność tradycyjnym przelewem bankowym zarówno przy wysyłce kurierem, jak i przy odbiorze osobistym;
c.) PayNow błyskawiczna płatność realizowana przez pośrednika (mBank) – płatność przelewem lub kartą;

3. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym.

4. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.

5. W odniesieniu do niektórych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia obligatoryjnej formy ich sprzedaży jako sprzedaży dokonywanej wyłącznie w Salonie.

§ 4. DOSTAWA.

1. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej tj. UPC. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Sprzedawca może również posłużyć się inną firmą kurierską.

2. Przesyłki wysyłane są zgodnie z regulaminem firmy UPS znajdującym się na stronie internetowej www.ups.com

3. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod adres wskazany przez Klienta. Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep, w tym: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane:
na terenie Polski – zazwyczaj 1-2 dni robocze
poza terenem Polski, na terenie UE – zazwyczaj 2-10 dni robocze

6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Klient jest zobowiązany do jednoczesnego zwrotu Towarów. Kupujący zwracając towar, powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”).

3. Warunkiem uznania zwrotu towaru przez Sprzedawcę jest brak śladów użytkowania, nieuszkodzone opakowanie i nieusunięta metka na produkcie. Zwracany produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, w którym produkt został dostarczony wraz ze wszystkimi akcesoriami i etykietami.

4. Oświadczenie powinno zawierać: adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, podpis Konsumenta oraz datę.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedający, jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Należy zwrócić uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie, zmianę rozmiaru gotowego produktu, zmianę kamieni itp.).

7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar (cenę) w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

8. Wzór oświadczenia zwrotu można pobrać pod adresem www.delloro.pl/doc/zwrot.pdf

§ 6. REKLAMACJE. GWARANCJA.

1. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym, w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

3. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

10. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

11. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.delloro.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca udziela rocznej gwarancji na zakupiony produkt.

12. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków
b) przesłane na adres e-mail: reklamacje@delloro.pl
c) złożone osobiście w Salonie: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków.

13. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody). Bez zapoznania się z reklamowanym Towarem, nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji. Klient powinien szczegółowo opisać przyczynę reklamacji oraz przesłać zakupiony towar na poniższy adres: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków

14. Wzór oświadczenia reklamacyjnego można pobrać pod adresem: www.delloro.pl/doc/reklamacje.pdf

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

3. Administratorem danych osobowych jest Jacek Kurczab prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab pod adresem: ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków, NIP: 6760006916, REGON: 350606639.

4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego.

5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§ 8. DANE KONTAKTOWE.
We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem: Firma Jubilerska Delloro Jacek Kurczab ul. Kopernika 22, 31-501 Kraków
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 12 421-51-72
c) za pośrednictwem e-mail: sklep@delloro.pl lub formularza na stronie www.delloro.pl/kontakt

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający.

2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 183 [1] i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.